Joina Rörelsen! #BACKASYSTERSKAPET
Meny

Våra vänner

Det är Backasysterskapets ambition, att tillsammans med utvalda partners skapa förutsättningar för ett jämställt samhälle. Om olika aktörer och delar av samhället backar varandra blir vi starkare och kan få ett större genomslag. Det är tillsammans som vi kan göra verklig skillnad och skapa förändring.

 Våra samarbetspartners består av människor, företag och organisationer som tycker det är viktigt att systrar lyfts, hörs och syns. Stolta Backare som bidrar och stöttar Backasysterskapet inom sitt expertområde:

Perfect Day Media
♀ 
Fjord
Adviral