Joina Rörelsen! #BACKASYSTERSKAPET
Meny

Utbildning

Inom Backasysterskapet jobbar vi både uppsökande på skolor och inom föreningslivet där vi träffar unga och berättar om Backasysterskapet och vilka möjligheter som finns att engagera sig.

Fokus ligger i första hand på att rekrytera och matcha volontärer som håller i våra Backautbildningar. Vi har lång erfarenhet av att jobba med volontärer och vet att matchningen är viktigt för att tjejerna ska känna sig trygga, våga skapa relation och utmana sig själva.

Genom Backautbildningen får tjejerna sätta ord på sina egna värderingar, de får kunskap och verktyg inom bland annat normkritik, civilkurage, konflikthantering och retorik (samt Fryshusets metodbank och 35 åriga erfarenhet av att arbeta med unga) vilket ger dem en möjlighet att hitta sitt eget inre språk, att sätta gränser, att stå upp för sig själva och för sina medsystrar. Varje utbildad Backare får ett diplom, sin Backatröja och ett intyg som stärker deras cv.

Målsättningen är att det ska finnas Backare, Change leaders, på alla skolor runt om i Sverige, inom idrott och föreningslivet.