Joina Rörelsen! #BACKASYSTERSKAPET
Meny

Organisationen

Fryshuset grundades år 1984 av Anders Carlberg, och är en religiöst och politiskt oberoende organisation. Vi är en changemaker i ungas tjänst. 

Vårt värdegrundsbaserade arbetssätt genomsyrar alla våra verksamheter, även Backasysterskapet:

♀ Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft.

♀ Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder

♀ Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund.

♀ Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen.