Joina Rörelsen! #BACKASYSTERSKAPET
Meny

Om oss

Backasysterskapet är ett initiativ som drivs av Stiftelsen Fryshuset, som är en religiöst och politiskt oberoende organisation. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Samtliga intäkter till Backasysterskapet återinvesteras i verksamhetens arbete för ett inkluderande och backande systerskap – för tjejer – av tjejer.

GE EN GÅVA

Var med och bidra till Fryshusets förebyggande arbete i att möta unga här och nu, på ungas villkor och utifrån deras behov. #backasysterskapet jobbar aktivt för ett jämställt samhälle. Vi vill se en värld med mer tankar och kraft från systrar i politiken, näringslivet, kulturlivet osv.

Plusgiro 90 02 76-7 eller bankgiro 900-2767. Märk inbetalningen med ”Gåva Backasysterskapet”.