Joina Rörelsen! #BACKASYSTERSKAPET
Meny

Manifestet

Rörelsen
Backasysterskapet är rörelsen för systrar som backar varandra. Systrar som står upp för sig själva och andra. Som vågar ta sin plats och inte låter sig begränsas av normer. Som hämtar kraft och inspiration i systerskapet, som ser sina medsystrar som kompetenser och möjliggörare. Det krävs mod och kraft att våga förändra och vi behöver vara många som backar.

Värdegrund
Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft.

Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder

Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund.

Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen.

Vision – förändringen vi vill se
Vi systrar tar den plats vi vill. Vi gör det vi vill utan rädsla. Med våra passioner förändrar vi världen tillsammans.
Det är en självklarhet för en syster att lyfta och backa en syster som blir utsatt, som gör något extra bra eller bara behöver lite extra stöd.

Vi systrar är medvetna om våra styrkor och att vi är starka tillsammans. Platsen för hatarna krymper av vår styrka då de inte får näring.

Tillsammans har vi gemenskap, systerskap, kärlek och framtidstro. Vi jobbar aktivt för en värld där vi ser mer tankar och kraft från systrar i politiken, näringslivet, kulturlivet osv.

Vad gör vi?
Vi backar varandra, för att vi ska våga ta den plats vi vill. I sociala medier, ute i samhället. Vi backar varandra för att vi systrar ska våga göra oss hörda oavsett hat och utan rädsla. Vetskapen om att det finns systrar som backar skapar mod, ork och trygghet. Ingen syster som kämpar för systrars rättigheter ska kämpa ensam.

Vi synliggör och lyfter alla systrar och allt systerskap, (alla förebilder!) som finns för att få kraft och inspiration av varandra.

Vi lyfter systrars erfarenheter från livet, från utsatthet till medgång, stort till smått. Att veta att någon annan varit med om samma saker och vågar prata om det tar bort skam, att se vad andra har gjort öppnar upp vägar och möjligheter.

Vi lägger fokus på kraften i systerskapet, på glädjen av att vara med i ett systerskap.

BACKA = stå bakom = systerskap
BACKA = backa undan = det här är min plats

Vem kan bli Backare?
Alla som vill backa och ge plats åt sina medsystrar kan kalla sig Backare.

Alla som identifierar sig som en syster och vill vara med i ett systerskap kan bli medlemmar i rörelsen #backasysterskapet. Du blir medlem i rörelsen #backasysterskapet genom att gå med i Facebookgruppen #backasysterskapet och ta del av manifestet.

Som medlem i #backasysterskapet använder vi ordet syster, för att inkludera alla som vill vara med i ett systerskap. Med syster menar vi tjejer, icke-binära och andra som identifierar sig som en syster och vill vara med i ett systerskap.

När backar vi?
När någon blir hatad på nätet genom att använda hashtag #backasysterskapet

När du vill synliggöra en syster som står upp för systerskapet

När du vill synliggöra en syster som helt enkelt är en grym människa

När vi vill visa på systerskapets styrka och kraft (goda exempel)

Var backar vi?
Backandet är lite som en livsfilosofi, det kan ske överallt och när som helst, på bussen, på jobbet, i skolan, i basketlaget och i sociala medier. Vi backar där vi ser att det behövs.

Hur backar vi?
Vi backar genom att vara inlyssnande, förstående för allas olikheter och respektfulla i vårt bemötande. Vi ser människors inneboende kraft och står upp för våra systrar, så de vågar ta den plats de vill. Slut upp bakom dina systrar och backa där det behövs.

Payitforward: Backa dina systrar genom att posta din story under hashtag #backasysterskapet. Lyft, synliggör och inspirera andra att göra desamma.

OBS, Vi backar INTE genom personliga påhopp, nedlåtande kommentarer, rasism, sexism, homofobi, funkofobi osv. Som Backare föregår vi med gott exempel och får andra att känna sig trygga och stärkta.