Joina Rörelsen! #BACKASYSTERSKAPET
Meny

Manifestet

Unga systrar har rätt att synas. Därför synliggör vi och lyfter alla systrar och allt systerskap. Att veta att någon annan varit med om samma saker och vågar prata om det tar bort skam, att se vad andra har gjort öppnar upp vägar och möjligheter en inte sett förut.

Unga systrar har rätt att ta plats. I sociala medier, ute i samhället, i det egna hemmet. Därför arbetar vi aktivt för en värld där vi ser mer tankar och kraft från systrar i politiken, näringslivet, kulturlivet, osv.

Unga systrar har rätt att göra det vi vill – utan rädsla. Därför arbetar vi för att skapa gemenskap, systerskap, kärlek och framtidstro. Vi lägger fokus på kraften i systerskapet, på glädjen av att vara med i ett systerskap. Vetskapen om att det finns systrar som backar skapar mod, ork och trygghet. Ingen syster som kämpar för systrars rättigheter ska kämpa ensam.

Vi systrar är medvetna om vår styrka och att vi är starka tillsammans. Vi ser människors inneboende kraft och står upp för våra systrar, så att de vågar ta den plats de vill. Det är en självklarhet att lyfta och backa en syster som blir utsatt, gör något extra bra eller bara behöver lite extra stöd. Vi backar genom att vara inlyssnande, förstående för allas olikheter och respektfulla i vårt bemötande. 

BACKA = stå bakom = systerskap
BACKA = backa undan = det här är min plats