Joina Rörelsen! #BACKASYSTERSKAPET
Meny

Kenya

Tillsammans med vår samarbetspartner Hope Raisers i Kenya bryter vi ny mark när det kommer till systerskap, jämställdhet och digital story telling. Genom finansiering av Svenska Institutet blev det möjligt för oss att påbörja ett kunskapsutbyte med unga i Korogocho,  Nairobi där unga backare har utbildats.