Joina Rörelsen! #BACKASYSTERSKAPET
Meny

Backa för killar

Nu finns Backautbildning för de som identifierar sig som killar! Och det här gör vi i samarbete med Fryshusets verksamhet Brobyggarna.

Genom Backautbildningen får killarna sätta ord på sina egna värderingar, de får kunskap och verktyg inom bland annat normkritik, civilkurage, konflikthantering och retorik (samt Fryshusets metodbank och 35 åriga erfarenhet av att arbeta med unga) vilket ger dem en möjlighet att hitta sitt eget inre språk, att sätta gränser, att stå upp för sig själva och för sina systrar. Varje utbildad Backare får ett diplom, sin Backatröja och ett intyg som stärker deras cv.

Målsättningen är att det ska finnas Backare, Change leaders, på alla skolor runt om i Sverige, inom idrott och föreningslivet.