Joina Rörelsen! #BACKASYSTERSKAPET
Meny

Backa för killar

Snart finns Backautbildningen för killar!

Inom kort kommer vi att starta rörelsen Backa för killar där vi kommer att lägga fokus på normkritik och maskulinitetsnormer och hur dessa påverkar samhället i stort. Vi vill ge rätt förutsättningar för att våga bryta mönster och normer, för att kunna utveckla och förändra, skapa nya vägar, nya sätt att tänka och resonera. Vi vill uppmuntra unga män till att ta ansvar och identifiera sig själva som individer. Vi tror på en maskulinitet där allt är möjligt!